WWW. jenshenrik soerensen.dk

 

 

Hørhavegården

 

Bygget i 1776 af

Jens Hansen, som skovfoged bolig for ham og sin familie.

 

Det er idag det ældste hus i Marselisborg skoven og stadigvæk i funktion.

 

 

 

 

 

Den første Skovfoged i familien vi kender.

 

 

Forhistorien.

Der er vanskeligheder med at finde Jens Hansen forældre pga forkerte oplysninger, enten i kirkebogen eller i folketællingen af 1787.

Ved folketælling i 1787 er hans alder opgivet til 44 år.

Problemet med Jens Hansen opstå da han dør i 1801, her opgives hans alder til

50 år, så noget er forkert, enten i kirkebogen eller i folketællingen. Hvis vi formoder at kirkebogen har ret, så er han født i 1751. Alle drenge der er døbt som hedder Jens og har en far der hedder Hans, hedder Rasmussen til efternavn, vi bør antage at han burde hedde Jensen. Hvis folketællingen har ret så findes der ingen drenge der er født i 1743-44 som hedder Jens.

Vi kender en artikel fra Århus Stifttiende 1897 som omhandler familiens 150 år's jubilæum, heri står det at Jens Hansen er gårdmandssøn fra Viby Terp. Denne oplysning kommer fra Søren Jensen, da han er interviewet til avisen. Der findes en gårdmand i Viby Terp som kan være Jens Hansens far, Hans Jensen, han bor i gård nr. 25.  ny matr.nr.8a den senere benævnte Enghavegård, som har givet navn til Enghavevej i Viby Terp, det er dog ikke lykkedes via kirkebogen at få sammenhængen bekræftiget.

Konklusionen er på nuværende at det er Hans Rasmussen som er far til Jens Hansen.

 

Jens Hansen ansættes som Skovfoged i 1778.

 

 

 

Optegnelse i Marselisborg Fæsteprotokol 24 marts 1778.

 

Jens Hansen bliver i 1778 ansat som skovfoged af Baron Chr. Gersdorff. Han havde selv bygget huset og var allerede flytte ind med sin kone Anne Sørensdatter og deres søn Søren som blev født i 1776.

Anne Sørensdatter dør den 15 september 1785, 40 år gammel. Hun efterlader de 2 børn, Søren på 10 år og Ellen Cathrine på 2 år, Annes bror Rasmus Sørensen bor hos dem og Jens Hansen er værge for ham.

Tiderne har været hårde, børnedødeligheden er stor. Siden Jens og Anne blev gift har de fået 5 børn kun de 2 er levende i 1785.  Efter Annes død gifter Jens sig igen, det er den kun 18 årige Karen Nielsdatter, de får sammen, Christen, Hans, Anne og Niels.

Som skovfoged fik han tilsynet med Skådeskov og Holmekrat. Jobbet som skovfoged i 1778 gav ikke en løn man kunne forsørge en familie med. Jens er derfor også fæstebonde på Hørhavegården, så han holder kvæg og dyrke nogle afgrøder. Han er en driftig mand, i 1784 lejer han ekstra jord, faktisk hele området fra Silistria og til djævlekløften. Det kan virke mærkeligt at han dyrker landbrug midt i skoven, men faktisk er skoven fyldt med sådanne pletter uden træer, det er først i 1805 med freds-forordning, at landbruget bliver bortvist fra skoven.

Iøvrigt havde Jens en større kontrovers med nogle bønder fra Skåde som mente at de havde ret til det område han lige havde lejet.

Det endte med at Jens tog bøndernes græssende heste og solgte dem, det kom der selvfølgelig en sag ud af, som Jens vandt. Bønderne blev endda dømt til at betale en erstatning til Jens på 3 mark sølv, fordi de havde fornærmet ham.

 

Skåde skov som Jens bliver skovfoged for er den størst af skovene og den mest spændende, skoven afslører et sandt bjerglandskab og er ret enestående.

Arbejdet som skovfoged bestod fortrinsvis i at bevogte skoven, og sikre at alle låger til skoven blev lukkede for natten. Der er mange sager igennem tiden som beskriver straffesager mod tyve, krybskytter og mordere, episoder der er foregået, hvor Jens Hansen var skovfoged. Skovfogeden har derfor også ret til at bære gevær og pistol, blandt andet for at kunne forsvare sig men også for at foretage anholdelser.

En af de alvorlige sager som hændte i Skådeskov, omhandler et mord på en brændevins kontrollant. Den dræbte brændevins kontrolant findes i djævlekløften ved silistria, dræbt at de bønder som var udsat for kontrollen. Efterfølgende hænges to af bønderne og andre får strafarbejde.

 

I det daglige var det ikke så alvorlige sager det handlede om, men alligevel var det ofte tyveri af træ og kvas som skovfogeden måtte håndtere. der var mange fattige som drog fra Århus ud til skoven for at finde nogle grene til at varme sig ved. De fleste sager afsluttedes med bøder.

 

1801 bliver skæbneåret for Jens Hansen han dør pludselig den 18. februar 1801.

og efterlader sig den store familie. Karen står nu alene og hun er endda gravid med endnu et barn, men også dette barn dør næsten med det samme.

Der er kun en udvej for en kone med gård og børn, hun gifter sig straks igen med Lars Rasmussen.

Normalt ville det nu være den ældste søn som overtager faderens stilling, men Søren er indkaldt som soldat, så han er ikke hjemme til at overtage jobbet. Danmark er i Krig med England, lord Nelson har været i kamp med den danske flåde i marts 1801 og Hæren er i beredskab, og enkelte træfninger med englænderne.

På grund af situationen, den unge enke, de mange børn og den unge soldat Søren, så over tager Lars Rasmussen istedet jobbet som Skovfoged, og forsørgelsen af de mange børn plus et par stykker som han og Karen får.

Da Søren kommer hjem flytter han med sin nye familie til Silistria stampemøllen.

 

 

Hørhavegården 2009.

    

                                                             Staldbygningen 2009.

                                                           

                                                              

 

Anders Jensen sidste skovfoged i Hørhavegården 1915.                                                              

                                                               

                                                                                      

 

 

Siden er udarbejdelse 14/08. 2009.

 

 

 

 

 

 

Marselisborg skoven

 

Den første skovfoged

 

Silistra møllen

 

Frydenlund